Τα βίντεο του/της Roropoulos Theo (ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΙΔΑΧΗ) - ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΙΔΑΧΗ 2018-12-14T13:36:13Z http://xristianikididaxi.gr/video/video/listForContributor?screenName=1qalfovvjq7je&rss=yes&xn_auth=no Χάρις-Τί μας ορίζει tag:xristianikididaxi.gr,2018-12-10:6479290:Video:13011 2018-12-10T09:11:09.055Z Roropoulos Theo http://xristianikididaxi.gr/profile/RoropoulosTheo <a href="http://xristianikididaxi.gr/video/6479290:Video:13011"><br /> <img src="http://api.ning.com:80/files/HqFFgq2GKAvHsPt54RQa*m4AYFPJl1yeUioolnNV3NhB66Q6vy6xuaUX38FxZx7xdc6CmKEh0uSNR4a9Ha8W9XNVaFCLtb*Q/2140321478.jpeg?width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Μικρογραφία" /><br /> </a><br />Μελέτες πάνω στην προς Ρωμαίους επιστολή <a href="http://xristianikididaxi.gr/video/6479290:Video:13011"><br /> <img src="http://api.ning.com:80/files/HqFFgq2GKAvHsPt54RQa*m4AYFPJl1yeUioolnNV3NhB66Q6vy6xuaUX38FxZx7xdc6CmKEh0uSNR4a9Ha8W9XNVaFCLtb*Q/2140321478.jpeg?width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Μικρογραφία" /><br /> </a><br />Μελέτες πάνω στην προς Ρωμαίους επιστολή εκτιμώντας την εξουσία Του Θεού tag:xristianikididaxi.gr,2018-12-04:6479290:Video:13008 2018-12-04T06:35:24.490Z Roropoulos Theo http://xristianikididaxi.gr/profile/RoropoulosTheo <a href="http://xristianikididaxi.gr/video/6479290:Video:13008"><br /> <img src="http://api.ning.com:80/files/yHiTyT6K25FytnfSbxUqzItA7QOO6PoWSECgogbPPhfGaDPtiHMrGSM-gZzJCabTOnKnZhCzOHJtGz04LhOhwHh*StFtJ7Vt/2131610994.jpeg?width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Μικρογραφία" /><br /> </a><br />2-12-2018 <a href="http://xristianikididaxi.gr/video/6479290:Video:13008"><br /> <img src="http://api.ning.com:80/files/yHiTyT6K25FytnfSbxUqzItA7QOO6PoWSECgogbPPhfGaDPtiHMrGSM-gZzJCabTOnKnZhCzOHJtGz04LhOhwHh*StFtJ7Vt/2131610994.jpeg?width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Μικρογραφία" /><br /> </a><br />2-12-2018 Ο πολυλογάς μέσα μας-chatterbox tag:xristianikididaxi.gr,2018-11-24:6479290:Video:13102 2018-11-24T19:50:57.451Z Roropoulos Theo http://xristianikididaxi.gr/profile/RoropoulosTheo <a href="http://xristianikididaxi.gr/video/chatterbox"><br /> <img src="http://api.ning.com:80/files/tAL7OQ6INWrJ6Ay3OrgAoVmtlKDZWAyrzyzF7EQFzZHzv2w8KbOOy*30asFD*Lcy0UkEDwyCI*oeqGwDXmyECTlE-2qLXLas/2118759600.jpeg?width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Μικρογραφία" /><br /> </a> <a href="http://xristianikididaxi.gr/video/chatterbox"><br /> <img src="http://api.ning.com:80/files/tAL7OQ6INWrJ6Ay3OrgAoVmtlKDZWAyrzyzF7EQFzZHzv2w8KbOOy*30asFD*Lcy0UkEDwyCI*oeqGwDXmyECTlE-2qLXLas/2118759600.jpeg?width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Μικρογραφία" /><br /> </a> Σαββατική Ανάπαυση-Απόδραση ή Ανανέωση 11 11 18 tag:xristianikididaxi.gr,2018-11-12:6479290:Video:12905 2018-11-12T05:57:02.287Z Roropoulos Theo http://xristianikididaxi.gr/profile/RoropoulosTheo <a href="http://xristianikididaxi.gr/video/11-11-18"><br /> <img src="http://api.ning.com:80/files/JlvGHS4HtBcShLeq2J*8d1NF43qPb4tUgB6-gODSLPAVfKRX1SxCR-*c*bfKTigmRBqTlaf77hNoOVyJqmZOA6CqvPEmaIxI/2101140768.jpeg?width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Μικρογραφία" /><br /> </a> <a href="http://xristianikididaxi.gr/video/11-11-18"><br /> <img src="http://api.ning.com:80/files/JlvGHS4HtBcShLeq2J*8d1NF43qPb4tUgB6-gODSLPAVfKRX1SxCR-*c*bfKTigmRBqTlaf77hNoOVyJqmZOA6CqvPEmaIxI/2101140768.jpeg?width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Μικρογραφία" /><br /> </a> Κρίση Ταυτότητας tag:xristianikididaxi.gr,2018-11-05:6479290:Video:12902 2018-11-05T06:35:17.186Z Roropoulos Theo http://xristianikididaxi.gr/profile/RoropoulosTheo <a href="http://xristianikididaxi.gr/video/6479290:Video:12902"><br /> <img src="http://api.ning.com:80/files/pTcXpgzTAeejJyqKJpl1sIM9h9040-0UJidKf-BEmLFI3LsBZx8RuJDT2tfnmSq4D2Wwb6vrfE4WsgXhzQrTYYsQ5wUlXOx-/2092751928.jpeg?width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Μικρογραφία" /><br /> </a><br />4-11-2018 <a href="http://xristianikididaxi.gr/video/6479290:Video:12902"><br /> <img src="http://api.ning.com:80/files/pTcXpgzTAeejJyqKJpl1sIM9h9040-0UJidKf-BEmLFI3LsBZx8RuJDT2tfnmSq4D2Wwb6vrfE4WsgXhzQrTYYsQ5wUlXOx-/2092751928.jpeg?width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Μικρογραφία" /><br /> </a><br />4-11-2018