1) Ποιος Είναι ο Χριστός;

1. «Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος...» Κατά Ιωαννη1:1-17

1Α. Είναι ο Θεός σε σάρκα.

1Β. Φανταστείτε ότι είστε εσείς ο Παντοκράτορας Παντοδύναμος Θεός και θέλεις να επικοινωνήσεις με μια φωλιά μυρμηγκιών, για να τους μεταφέρεις πόσο πολύ τους αγαπάς. Πως θα το επιτύχεις χωρίς να τους φοβίσεις; Θα πρέπει να γίνεις όμοιος τους.

2. «διότι εν Aυτώ ηυδόκησεν ο Πατήρ να κατοικήση παν το πλήρωμα» Κολοσσαείς 2:19

2Α. Όλη η πληρότητα του Θεού κατοικεί στο Χριστό. Αυτό σημαίνει ότι κάθε πτυχή του χαρακτήρα Του Θεού, μπορείς να την δεις στο Χριστό.

Ας δούμε κάποιες πτυχές του χαρακτήρα Του Χριστού:

2Β. « 39..Και σηκωθείς επετίμησε τον άνεμον και είπε προς την θάλασσαν· Σιώπα, ησύχασον. Και έπαυσεν ο άνεμος, και έγεινε γαλήνη μεγάλη» Μαρκο 4:35-41

Ο Χριστός όπως και ο Θεός, έχει την απόλυτη εξουσία πάνω στο κάθε τι.Ο Χριστός είναι κατά πάντα Θεός.

2Γ. Λουκάς 4:1-13

Παρ’ολα αυτά, ο Ιησούς ,ως άνθρωπος, πειράχθηκε από εγωισμό(ε3), από υλισμό(ε6-7),ακόμα και από υπερηφάνεια(ε10). Χρησιμοποίησε όμως τον Λόγο για να αντιμετωπίσει και να παλέψει με επιτυχία τους πειρασμούς Του, και έτσι κατέληξε χωρίς αμαρτία (Β Κορινθιους5:21)

2Δ. «17 Όθεν έπρεπε να ομοιωθή κατά πάντα με τους αδελφούς, διά να γείνη ελεήμων και πιστός αρχιερεύς εις τα προς τον Θεόν, διά να κάμνη εξιλέωσιν υπέρ των αμαρτιών του λαού.18 Επειδή καθ' ότι αυτός έπαθε πειρασθείς, δύναται να βοηθήση τους πειραζομένους.» Εβραίους 2:14-18

Ο Χριστός έγινε όμοιος μας ώστε να μας απελευθερώσει από το φόβο και να μας βοηθήσει όταν πειραζόμαστε από σκάνδαλα.

2Ε. «15 Διότι δεν έχομεν αρχιερέα μη δυνάμενον να συμπαθήση εις τας ασθενείας ημών, αλλά πειρασθέντα κατά πάντα καθ' ομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας.16 Ας πλησιάζωμεν λοιπόν μετά παρρησίας εις τον θρόνον της χάριτος, διά να λάβωμεν έλεος και να εύρωμεν χάριν προς βοήθειαν εν καιρώ χρείας.» Εβραίους 4:14-16

Ο Ιησούς μπορεί να μας σπλαχνιστεί στις αδυναμίες μας γιατί πέρασε και Aυτός όλα όσα περνάμε και εμείς σήμερα. Μπορεί μέσα από την δικιά του ανθρώπινη εμπειρία, να μας καταλάβει απόλυτα. Δεν είναι μακριά ούτε είναι άσχετος με τον πόνο μας. Πέρασε την κάθε ανθρώπινη αδυναμία, ώστε να μπορεί να μας σπλαχνιστεί.

2Ζ. «34 και εθεράπευσε πολλούς πάσχοντας διαφόρους αρρωστίας, και δαιμόνια πολλά εξέβαλε, και δεν άφινε τα δαιμόνια να λαλώσιν, επειδή εγνώριζον Αυτόν.. Μάρκο 1:29-39

Ο Χριστός είχε την καρδιά και την φιλευσπλαχνία να θέλει να καλύπτει κάθε ανθρώπινη ανάγκη γύρω Του(ε29-33). Η προσευχή ήταν υψηλής προτεραιότητας για Αυτόν μιας και εξαρτιότανε από την επαφή Του με τον Πατέρα(ε35). Πάντα είχε σκοπό και στόχο σε ότι έκαμνε(ε38).

2Η. Λουκάς 23:32-43

Ο Ιησούς, όπως και ο Θεός, είναι συγχωρητικός πολυέλαιος και γεμάτος αγάπη.

3. «3Kαι τούτο είναι το κριτήριο με το οποίο διαπιστώνουμε ότι Tον έχουμε γνωρίσει: Aν εφαρμόζουμε τις εντολές Tου. 4Όποιος λέει: “Tον έχω γνωρίσει”, αλλά δεν εφαρμόζει τις εντολές Tου, είναι ψεύτης και δεν υπάρχει μέσα του η αλήθεια. 5Όποιος, όμως, εφαρμόζει το λόγο Tου, σ αυτόν έχει πραγματοποιηθεί σταλήθεια το τέλειο έργο της αγάπης του Θεού. Mε βάση αυτό το κριτήριο αναγνωρίζουμε πως είμαστε ενωμένοι μαζί Tου. 6Όποιος ισχυρίζεται πως είναι ενωμένος μαζί Tου, οφείλει και ο ίδιος να ζει, όπως ακριβώς έζησε Eκείνος.» Α Ιωαννη 2:3-6

Ο σκοπός του Χριστιανού δεν είναι να γνωρίσει τον Χριστό μόνο διανοητικά. Είναι να υπακούσει τις εντολές Του και να ζει σύμφωνα με το παράδειγμα που άφησε με την ζωή Του.

Αν θέλουμε να αποκαλούμαστε Χριστιανοί(και να καρπωνόμαστε ο,τι αυτό εμπεριέχει), πρέπει να μιμούμαστε τον Κύριο μας.

4. «6 Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή· ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, ειμή δι' εμού. Ιωάννη 14:6

. Η Οδός- αποκλειστική οδός, όχι μια από τις οδούς, αλλά η ΜΟΝΗ οδός προς Το Θεό, προς την απελευθέρωση από τα δεσμά(Ιωαννης8:32,46)

. Η Αλήθεια- όχι απλά κάποια αλήθεια, αλλά ολόκληρη η αλήθεια Του Θεού.

4Γ. Η Ζωή- όχι ακόμα μια εναλλακτική, αλλά Η Ζωή για την οποία γεννηθήκαμε να ζήσουμε. Μια γεμάτη και ολοκληρωμένη Ζωή.

5. «12 Και δεν υπάρχει δι' ουδενός άλλου η σωτηρία· διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, διά του οποίου πρέπει να σωθώμεν. Πράξεις 4:12

Μόνο μέσω Του Χριστού υπάρχει και δίνεται η σωτηρία της ψυχής. Αυτή η απόφαση θα πρέπει να είναι η ποιο σημαντική της ζωής σου.

Αν χρειάζεσαι περεταίρω βοήθεια στη μελέτη σου, θα χαρούμε να σου παρέχουμε υλικό μελέτης και καθοδήγηση. Επικοινώνησε μαζί μας.

Με αγάπη εν Χριστώ, Θ.Ρ.

Σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος του ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΙΔΑΧΗ για να προσθέσετε σχόλια!

Γίνετε μέλος του ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΙΔΑΧΗ

Η KOINΩNIA MAΣ

© 2019   Created by George Mouzakis.   Με την υποστήριξη του

Διακριτικά  |  Αναφορά προβλήματος  |  Όροι χρήσης