Πρόσφατα βίντεο - ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΙΔΑΧΗ 2018-02-24T15:49:35Z https://xristianikididaxi.gr/video/video/rss?xn_auth=no ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ'''ΠΑΤΡΟΣ ΣΑΒΒΑ ΑΧΙΛΛΕΩΣ tag:xristianikididaxi.gr,2018-02-19:6479290:Video:11815 2018-02-19T18:24:10.693Z Roropoulos Theo https://xristianikididaxi.gr/profile/RoropoulosTheo <a href="https://xristianikididaxi.gr/video/6479290:Video:11815"><br /> <img alt="Μικρογραφία" height="180" src="https://api.ning.com/files/Qd9Gj*5QBYALONEcuNY420JFUs1-oHNYkexHit4mGRKX5tmD7ivFEGnLH*hGrpN-jGS7Teq6KCKQaviZhFDrY*yM8pOP-r7K/1774611970.jpeg?width=240&amp;height=180" width="240"></img><br /> </a> <br></br>αν και δεν συμφωνούμε με όλα όσα λέει, κάτι μας ελκύει στον λόγο εξόριστων &amp; εκδιωχθέντων ιερέων της ορθοδοξίας!<br></br> Περι "αχταρμά αντιφατικών ανθρωπίνων παραδόσεων χωρίς νόημα". Από την μια η πνευματική νηστεία και από την άλλη ο… <a href="https://xristianikididaxi.gr/video/6479290:Video:11815"><br /> <img src="https://api.ning.com/files/Qd9Gj*5QBYALONEcuNY420JFUs1-oHNYkexHit4mGRKX5tmD7ivFEGnLH*hGrpN-jGS7Teq6KCKQaviZhFDrY*yM8pOP-r7K/1774611970.jpeg?width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Μικρογραφία" /><br /> </a><br />αν και δεν συμφωνούμε με όλα όσα λέει, κάτι μας ελκύει στον λόγο εξόριστων &amp; εκδιωχθέντων ιερέων της ορθοδοξίας!<br /> Περι "αχταρμά αντιφατικών ανθρωπίνων παραδόσεων χωρίς νόημα". Από την μια η πνευματική νηστεία και από την άλλη ο καρνάβαλος... Η ζωή μπορεί να έχει δυσκολίες..αλλα πρέπει να την αγαπήσουμε! tag:xristianikididaxi.gr,2018-02-19:6479290:Video:11910 2018-02-19T17:45:24.171Z Roropoulos Theo https://xristianikididaxi.gr/profile/RoropoulosTheo <a href="https://xristianikididaxi.gr/video/6479290:Video:11910"><br /> <img src="https://api.ning.com/files/0T6INCzT27GwtVjGkyhFnMfNxqGaKJTmO33b6AvookmiAIuwE*NUwclQfW*sXvQTEvfYBB4S5ZE97OYl*PECi5e2CD8lOgIV/1774571717.jpeg?width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Μικρογραφία" /><br /> </a><br />18-2-2018 <a href="https://xristianikididaxi.gr/video/6479290:Video:11910"><br /> <img src="https://api.ning.com/files/0T6INCzT27GwtVjGkyhFnMfNxqGaKJTmO33b6AvookmiAIuwE*NUwclQfW*sXvQTEvfYBB4S5ZE97OYl*PECi5e2CD8lOgIV/1774571717.jpeg?width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Μικρογραφία" /><br /> </a><br />18-2-2018 Υπακοή..ή εμπιστοσύνη; Αδαμ & Ευα tag:xristianikididaxi.gr,2018-02-05:6479290:Video:12104 2018-02-05T06:27:50.700Z Roropoulos Theo https://xristianikididaxi.gr/profile/RoropoulosTheo <a href="https://xristianikididaxi.gr/video/6479290:Video:12104"><br /> <img src="https://api.ning.com/files/5rOcq9o8SJJLNhLFueFDz0z9nEg2MOdD7Ud*T9BtkkcK6ItE0SRZdX6O9-WU1FTLqnCKGVfRGo3e8hpZJr8FOev-7JYsQ1BT/1752792530.jpeg?width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Μικρογραφία" /><br /> </a><br />4-2-2018 <a href="https://xristianikididaxi.gr/video/6479290:Video:12104"><br /> <img src="https://api.ning.com/files/5rOcq9o8SJJLNhLFueFDz0z9nEg2MOdD7Ud*T9BtkkcK6ItE0SRZdX6O9-WU1FTLqnCKGVfRGo3e8hpZJr8FOev-7JYsQ1BT/1752792530.jpeg?width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Μικρογραφία" /><br /> </a><br />4-2-2018 Άσωτος Υιός-Ευγνωμοσύνη προς Τον Πατέρα tag:xristianikididaxi.gr,2018-01-29:6479290:Video:11808 2018-01-29T05:34:34.844Z Roropoulos Theo https://xristianikididaxi.gr/profile/RoropoulosTheo <a href="https://xristianikididaxi.gr/video/6479290:Video:11808"><br /> <img src="https://api.ning.com/files/9TvRx11*eTMN922Mf-LmWQwpSpGk6bSbiG1fPDEycvzxDOjApRst8Rzm5bqM11-mQvqqHfoTNmyGDzUNQBLSIxw0MPPMNjxN/1742699860.jpeg?width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Μικρογραφία" /><br /> </a><br />28-1-2018 <a href="https://xristianikididaxi.gr/video/6479290:Video:11808"><br /> <img src="https://api.ning.com/files/9TvRx11*eTMN922Mf-LmWQwpSpGk6bSbiG1fPDEycvzxDOjApRst8Rzm5bqM11-mQvqqHfoTNmyGDzUNQBLSIxw0MPPMNjxN/1742699860.jpeg?width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Μικρογραφία" /><br /> </a><br />28-1-2018 ευγνωμοσύνη και το έργο του Πονηρού 21-1-2018 tag:xristianikididaxi.gr,2018-01-22:6479290:Video:12007 2018-01-22T08:42:39.943Z Roropoulos Theo https://xristianikididaxi.gr/profile/RoropoulosTheo <a href="https://xristianikididaxi.gr/video/21-1-2018"><br /> <img alt="Μικρογραφία" height="180" src="https://api.ning.com/files/*PcGfEqtWjp0ypsSPfKInkMsyhKr-7BtYmZp-cS2Nyam17dGoGuE*x9e40X7ieyeQjbn7wwyPBR0K0Om24P8-AGPYhKFZHPA/1733207798.jpeg?width=240&amp;height=180" width="240"></img><br /> </a> <br></br>"4Eπειδή, κάθε κτίσμα τού Θεού είναι καλό, και κανένα δεν είναι απορρίψιμο,όταν παίρνεται με ευχαριστία· 5 επειδή, αγιάζεται διαμέσου τού λόγου τού Θεού και διαμέσου τής προσευχής."<br></br> (Α Τιμόθεο… <a href="https://xristianikididaxi.gr/video/21-1-2018"><br /> <img src="https://api.ning.com/files/*PcGfEqtWjp0ypsSPfKInkMsyhKr-7BtYmZp-cS2Nyam17dGoGuE*x9e40X7ieyeQjbn7wwyPBR0K0Om24P8-AGPYhKFZHPA/1733207798.jpeg?width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Μικρογραφία" /><br /> </a><br />"4Eπειδή, κάθε κτίσμα τού Θεού είναι καλό, και κανένα δεν είναι απορρίψιμο,όταν παίρνεται με ευχαριστία· 5 επειδή, αγιάζεται διαμέσου τού λόγου τού Θεού και διαμέσου τής προσευχής."<br /> (Α Τιμόθεο 4)